Pagina's

woensdag 16 januari 2019

Bruisend centrum, of Model-centrum?


Opeenvolgende gemeentebesturen hadden de doelstelling om de binnenstad van Sittard aantrekkelijker te maken voor bezoekers, bewoners en winkeliers. Een lovenswaardig streven. Er werd een toekomstvisie opgesteld onder de naam “Zitterd Revisited”. Een prachtig plan waarin de sterke punten van de historische binnenstad extra worden benadrukt en waarbij oude glorie zichtbaar wordt gemaakt. In de grote lijnen ook een prima plan.

Foto door Sittard-Geleen nieuws

Toch gaat er bij de uitvoering iets fout. Een paar voorbeelden:
  • Jaren geleden werd de bestrating van de binnenstad vernieuwd. Hierbij werd gebruiksvriendelijkheid ondergeschikt gemaakt aan esthetiek. Resultaat een bestrating die in een verlaten straat prachtige lijnen vertoont, maar erg gebruiksonvriendelijk is. Goten voor regenwaterafvoer die glad zijn en steile randen hebben waarop enkels verzwikken rolstoelen en rollators blijven haken en fietsers ten val komen en bestrating die niet meer aansluit bij de entrees van de winkels.
  • Stringent uitstallingenbeleid, bedoeld om de aandacht niet af te leiden van de historische panden, maar de sfeer in de straat niet ten goede komt.
  • Stringent beleid op het gebied van ontheffing inrijverbod voetgangerszone, waardoor bewoners en winkeliers hun panden alleen nog binnen de venstertijden met de auto kunnen bereiken. Niet in de late avond en in de nachtelijke uren en niet op zondag.

Er zijn nog veel meer voorbeelden te noemen van invulling van beleid dat de binnenstad alleen maar onaantrekkelijker maakt voor bewoners en bezoekers en dus ook voor winkeliers. Het enige consistente is dat de opeenvolgende gemeentebesturen wel consistent inconsistent beleid voeren. Namelijk beleid dat lijnrecht indruist tegen de geformuleerde doelstellingen.
   
Het huidige gemeentebestuur beloofde verandering vernieuwing en verbetering in de verkiezingstijd. De enige verandering die ik tot dusverre heb gemerkt is dat ze de tijd nemen om de bezwaren aan te horen. Er wordt -in ieder geval tot nu toe- echter bitter weinig mee gedaan. Oh ja, toch wel. Ze hebben nu ook de parkeertarieven drastisch verhoogd. Dat heeft het voordeel dat de prachtige belijningen van de bestrating beter tot hun recht komen omdat nog minder publiek de stad bezoekt om er te winkelen. Het prachtige beeld van de belijning van de straten en de historische panden wordt dus na de uitstallingen ook steeds minder verstoord door winkelend publiek.

Foto door ERM makelaars

Het historische centrum van Sittard wordt steeds verder omgevormd tot “model centrum”, vergelijkbaar met een modelwoning. Degene die hem inrichtte is er trots op, maar er gaat niemand wonen. Het ziet er prachtig uit, alles is schoon (nou ja….) en staat netjes op zijn plaats. Kil en onpersoonlijk. Je komt er naar toe om even te kijken hoe mooi jouw stad zou kunnen zijn, maar gaat er niet wonen.

Een bruisende binnenstad is als een woning waarin geleefd wordt, bezoek wordt ontvangen en feestjes worden gegeven. Gezellig rommelig en er is altijd leven in de brouwerij. Natuurlijk wordt opgeruimd, nadat het bezoek weg is, en/of voordat het bezoek komt en gelden er algemene regels, maar maatgevend is het zorgen voor een gezellige sfeer.
Je gaat je bijna afvragen waarom dat wel kan rondom de gemeentelijke evenementen, maar niet in het normale functioneren van de binnenstad. Is dat omdat de gemeente dat zelf organiseert en daar belangen in heeft?

Wat wordt het, gemeentebestuur?
Een model-centrum, of een bruisend centrum?
Kiest u voor het laatste, dan is dringend actie vereist!